MENU

Slide Slide Slide Slide

OMWILLE VAN DE ONVOORSPELBAARHEID VAN DE EVOLUTIE VAN COVID-19, WORDEN ER TOT NADER ORDER GEEN NIEUWE AANVRAGEN BEHANDELD.

Met dank voor het begrip om je aanvraag op een later tijdstip in te dienen.

1

Dien je aanvraag in met het online formulier op deze pagina

2

Je aanvraag wordt voorgelegd aan de adviesraad.

Als je aanvaard bent, krijg je van ons bericht via email waarin je verder begeleid wordt bij de aanlevering van je afbeeldingen en de begeleidende tekst voor yoc.today

(Als je niet aanvaard bent, staat het je vrij om na verloop van tijd een nieuwe aanvraag in te dienen.)

3

Samen met je uitnodiging tot betaling van je lidgeld krijg je per mail alle info toegestuurd omtrent je deelname aan tentoonstellingen.

Als je een probleem ondervindt bij je aanvraag of graag bijkomende inlichtingen wenst, kan je ons telefonisch contacteren op het nummer +11226010 of mailen naar yoc@yoc.be