MENU

HET BELANG VAN DE JUISTE PRIJSZETTING

De juiste prijs bepalen voor je kunstwerken is een delicate evenwichtsoefening die zoveel meer inhoudt dan een simpele formule. De prijszetting van kunst wordt immers vooral bepaald vanuit de toegevoegde waarde en niet vanuit de kosten. Je verkoopprijs is dus niet niet wat je denkt te kunnen uitrekenen zonder fundering, maar wat kunstkopers bereid zijn te betalen op basis van de emotionele, gepercipieerde toegevoegde waarde die je hen als kunstenaar biedt. Een definitie van die toegevoegde waarde is het vermogen om in het hoofd van de kunstkoper te kijken en op basis hiervan je verkoopprijs te bepalen. Te hoge prijzen kunnen je verkoop volledig blokkeren. Te lage prijzen kunnen de indruk geven dat je kunst van inferieure kwaliteit is. Nattevingerwerk is hier dus uit den boze…

Je prijszetting is dus uitermate belangrijk. Niet alleen naar verkoop toe, maar ook naar verzekeringswaarde bij transport en tentoonstellingen. De marktwaarde van beeldende kunst is afhankelijk van meerdere factoren en het is belangrijk om een prijszetting te hanteren waarin je je professioneel profileert, je concurrentieel positioneert en niet vastloopt. Tijdens de sessie overlopen we samen alle factoren die je waardecoëfficiënt, uniciteits- en mediumfactor bepalen waardoor je na afloop een juiste prijszetting hebt die je door de verworven inzichten vol zelfvertrouwen kan gebruiken en aanpassen voor de rest van je kunstenaarscarrière.

PROGRAMMA WORKSHOP PRIJSZETTING - 2 UUR

.

.

/INZICHT IN DE PRIJSSTRATEGIE VOOR KUNST (VALUE BASED)

Kenmerkend voor prijszetting van kunst is dat er wordt uitgegaan vanuit het perspectief van de emotionele, toegevoegde waarde die een kunstkoper toeëigent aan het kunstwerk. 

/VERSCHIL TUSSEN WAARDE EN PRIJS

De begrippen ‘waarde’ en ‘prijs’ worden nogal eens door elkaar gehaald. De prijs is het geldbedrag waartegen een kunstwerk wordt aangeboden en is in principe de, in geld uitgedrukte, waarde van het kunstwerk.

Maar de prijs van het kunstwerk kan voor de kunstkoper afwijken van de waarde ervan. Als je als kunstenaar moeite hebt met prijszetting, betekent dit dat je nood hebt aan inzicht in de waarde die je als kunstenaar aan de kunstkoper biedt. De workshop biedt hiervoor diverse tools aan om tot dat inzicht te komen.

/INZICHT IN DE KOOPMOTIEVEN VAN KUNSTKOPERS

Wordt kunst gekocht met het hart of met het verstand? In hoeverre spelen emoties een rol in het verwerven van een kunstwerk? Vanuit de psychologie is inmiddels bekend dat bijna alle aankoopbeslissingen die we nemen, grotendeels onbewust gebeuren, maar het onderbewustzijn is beïnvloedbaar. De workshop leert je hoe je invloed kan uitoefenen op het onderbewustzijn van de kunstkoper.

/BEREKENING VAN JOUW FACTOR TOEGEVOEGDE WAARDE

Technische vaardigheden, maturiteit, ervaring, beeldtaal en sfeerschepping zijn een aantal factoren die jouw toegevoegde waarde bepalen. In de workshop kennen we aan elk onderdeel een waardegetal toe dat resulteert in jouw gefundeerde waardefactor.

/INVLOED VAN HET GEBRUIKTE MEDIUM OP DE PRIJSZETTING

Waarom is een tekening goedkoper dan een schilderij? Hoe zit dat met 3D-werk? Wat met fotografie of digitale kunst? In de workshop krijgt elk medium een factor voor het berekenen van je verkoopprijs.

/DE UNICITEITSFACTOR

Wat als je grafisch werk in oplage maakt? Of werk dat reproduceerbaar is zoals fotografie en digitale kunst? Welke invloed heeft dat op je prijszetting?

/EEN ONDERBOUWDE, EENVOUDIGE FORMULE ALS HANDGREEP

Er bestaat geen vaste manier om de prijs van een kunstwerk te bepalen. Toch wordt door zo goed als alle professionele kunstenaars een formule gehanteerd waar jouw FACTOR je toegevoegde waarde vertegenwoordigt. In deze formule wordt naast deze factor de mediumfactor en de uniciteitsfactor geïntegreerd.

/PRODUCTIEKOSTEN & PRESENTATIEKOSTEN

Hoe verreken je deze in je verkoopprijs?

/BLUNDERS & MISVATTINGEN OMTRENT PRIJSZETTING

Prijszetting is veel belangrijker dan dat veel kunstenaars denken. Er zijn tal van voorbeelden van kunstenaars die omwille van blunders in hun prijsstrategie tegen de muur zijn geknald.

/ VOORBEELDEN UIT DE PRAKTIJK

Tot slot van de workshop wordt de prijszetting geoefend in de werkbundel waardoor alles wat nu misschien nog erg ingewikkeld lijkt, zo klaar is als een klontje.

PERSOONLIJKE OPVOLGING

Na je workshop heb je recht op een persoonlijke opvolging/feedback op je prijszetting via mail als je nog met vragen zit. We hopen op jullie begrip dat YOC deze opvolging beperkt tot het gefundeerd beantwoorden van één mail.

 

Docent : Katrien Dessers – Galerie Dessers/YOC

DATA & LOCATIE

  • ZONDAG 1 MEI VAN 13.30 TOT 15.30u (VOLZET)
  • ZONDAG 8 MEI VAN 13.30 TOT 15.30u (VOLZET)
  • ZONDAG 22 MEI VAN 10.30 TOT 12.30u (VOLZET)
  • ZONDAG 29 MEI VAN 10.30 TOT 12.30u (VOLZET)

 

LOCATIE : GALERIE DESSERS – RIDDERSTRAAT 4 – 3500 HASSELT

 

Bereikbaarheid :

Het station van Hasselt ligt op 10 minuten wandelen. Ben je met de auto en wil je zo dicht mogelijk te parkeren, neem je best afslag Hasselt Zuid en raadpleeg je het nieuwe verkeersmanagementsysteem vanaf de grote ring. De ledborden geven je ‘realtime’ informatie over de beschikbare parkeerplaatsen en of er vertraging is op de route. Vanaf de grote ring rond Hasselt kies je het best voor de parkeerroute :

P-route Station:
P^ Station, P Astrid, P Truierbrug-Noord, P Truierbrug-Zuid