MENU

QUICKSCAN PORTFOLIO/BEELD

Voor een hedendaagse kunstenaar is een authentieke, consistente portfolio één van de belangrijkste tools om jezelf voor te stellen aan een curators, galeristen en aan een breed, kunstminnend publiek. De meeste kunstenaars maken gebruik van online kanalen zoals Instagram om een netwerk op te bouwen. Anderen hebben geen idee hoe ze eraan moeten beginnen. Welke beelden je toont en hoe je dat doet is bepalend voor je kunstenaarsidentiteit en je overtuigingskracht.

De feedback op je beeldmateriaal geeft je een aantal handgrepen om je kunstenaarsidentiteit te verscherpen waardoor je je kan onderscheiden van andere kunstenaars en hierdoor het verschil maakt.

YOC analyseert alle online kanalen waarop je aanwezig bent (Instagram, Facebook, website, …) of beoordeelt je werk als het nog verborgen in een computermapje staat. Na een one-to-one videocall, krijg je een verslag doorgemaild met een globale evaluatie van je portfolio, waarbij de belangrijkste troeven, knelpunten en verbetermogelijkheden worden benoem. Daarnaast worden een aantal quick wins aangereikt. Kenmerkend voor een quick win is dat met een geringe inspanning een relatief grote verbeterslag kan worden gemaakt en dit uit de invalshoek van een galerie.

QUICKSCAN PORTFOLIO/TEKST

Hoewel het beeld primeert, moet je je werk onder woorden kunnen brengen als je als kunstenaar naar buiten treedt. Een artist statement, biografie of een korte, begeleidende tekst heb je als kunstenaar altijd nodig. Voor een selectie, een aanvraag of om uitleg te geven over je werk. Als je je werk op de juiste manier verwoordt, laat je zien dat je een kunstenaar bent met een visie. De voorbereiding verplicht je om na te denken wie je bent als kunstenaar, waar je voor staat en hoe je je werk met tekst kan optillen. Een goede tekst die alles omvat, kan jaren mee. Ook al evolueert je werk.

De quickscan van je tekst(en) geeft tips over wat ontbreekt in je tekst en/of wat overbodig is. YOC reikt met de quickscan verbeterpunten aan om tot de kern te komen en om met een sterke, bondige tekst je beeldmateriaal op te tillen.

QUICKSCAN PRIJSZETTING

Je prijszetting is uitermate belangrijk. Niet alleen naar verkoop toe, maar ook naar verzekeringswaarde bij transport en tentoonstellingen. De marktwaarde van beeldende kunst is afhankelijk van meerdere factoren en het is belangrijk om een prijszetting te hanteren waarin je je je concurrentieel positioneert en niet vastloopt. YOC geeft feedback op de prijszetting van je verkoopgeschiedenis en rekt je een gestaafde, adviserende prijszetting aan.

QUICKSCAN SELECTIE/TENTOONSTELLING/WEDSTRIJD/ PROJECT

Het is uiterst belangrijk om elke toonkans ten volle te benutten en dit door een professionele voorbereiding. Wil je meedoen aan een wedstrijd/selectieprocedure of organiseer je zelf een tentoonstelling/open atelier? Dan helpt YOC je graag verder met een quickscan van je project. Je kan een combinatie van de hierboven vernoemde quickscans maken. Je feedback op je portfolio/prijszetting/tekst wordt dan projectmatig benaderd.

HOE WERKT ZO'N QUICKSCAN?

Elke hedendaagse kunstenaar die woont of werkt in België en niet verbonden is aan een galerie, kan een quickscan aanvragen.

De quickscans kosten €48 (exclusief btw) en gebeuren volledig online met uitgebreide invulformulieren voor de informatie die YOC nodig heeft voor de voorbereiding van een gefundeerde analyse. De feedback is altijd constructief en wordt na een one-to-one videocall gegoten in een verslag dat je persoonlijk toegestuurd krijgt. Alle doorgestuurde info wordt zorgvuldig en intern bewaard en verwijderd na de opmaak van het verslag.

Na het indienen van je aanvraag, krijg je na aanvaarding een factuur toegestuurd. Na de registratie van de betaling start de quickscan. YOC maakt met jou een afspraak voor de videocall. Je mag je afspraak en verslag verwachten binnen de tien werkdagen na het indienen van alle gevraagde informatie.