MENU

YOC.TODAY

yoc.today is het online platform met de portfolio’s van de huidige YOC-leden. De selectie gebeurt zorgvuldig zodat je werk kwalitatief is omringd. Collectief bereik je meer kunstliefhebbers dan individueel. Je netwerk wordt aangevuld met het netwerk van andere kunstenaars. Daarnaast wordt  yoc.today actief gepromoot.

Na het indienen van je aanvraag, buigt een onafhankelijke adviesraad zich over je werk. Aanvragen kunnen doorlopend ingediend worden. Na elke adviesraad wordt yoc.today aangevuld met de nieuwkomers.

Als YOC-lid kan je deelnemen aan groepstentoonstellingen. Elke kunstenaar heeft recht op deelname aan een groepstentoonstelling. 

LIDMAATSCHAP

BIJDRAGE

YOC begeleidt, promoot en ondersteunt,  maar vraagt geen verantwoording of commissie na contacten of verkopen.  Je  blijft onafhankelijk. Als je aanvaard bent als YOC-lid, betaal je een jaarlijkse bijdrage van €180 (exclusief 21%btw) wat neerkomt op een investering van €15 per maand. Je lidmaatschap wordt opgevraagd in 2 schijven. Je ontvangt een uitnodiging tot betaling van de eerste schijf van €90 nadat je portfolio op yoc.today gepubliceerd en door jou goedgekeurd is. 

 

INBEGREPEN IN JE LIDMAATSCHAP : 

 

professionele vormgeving van je portfolio-pagina op yoc.today

upload door YOC van je afbeeldingen met titel, techniek, afmetingen en je contactgegevens

redactie van je Artist Statement 

online promotie 

begeleiding op het gebied van profilering en prijszetting

toonmoment in een groepstentoonstelling > meer info over jouw expo