MENU

FAQ

.

 

WAAROM EEN ADVIESRAAD?

Net zoals bij elke andere kunstvorm, gaat er een selectie vooraf aan toonkansen. Ook YOC ontsnapt daar niet aan. Het aantal beeldende kunstenaars in België is moeilijk te achterhalen, maar het zijn er veel. Om YOC werkbaar te houden, dient er bijgevolg geselecteerd te worden met als uitgangspunt kunstenaars te aanvaarden die appelleren aan het hedendaagse referentiekader en bijgevolg een beeldtaal hanteren die dat referentiekader actualiseert. YOC is zich bewust van het feit dat over elke selectie een zweem van subjectiviteit hangt en dat elk platform zijn of haar accenten legt.

 

HOE WORDEN DE KUNSTENAARS BEOORDEELD?

De kunstenaars dienen te overtuigen met een actuele visie. Het is belangrijk dat geduid wordt waar een werk over gaat en dat in relatie met het beeld. Verder wordt onderzocht welke positie de kunstenaar in zijn/haar werk inneemt en hoe dat vertaald wordt naar vorm en materiaal. Verder wordt gekeken naar de relatie met het publiek en de positionering in de hedendaagse kunst.

 

WAAROM LIDGELD EN/OF EEN BIJDRAGE?

YOC is niet gesubsidieerd, richt zich op promotie en zichtbaarheid en biedt toonkansen aan hedendaagse kunstenaars zonder commissie te vragen op eventuele voortvloeiende verkopen. Aan het digitale platform en de organisatie van de tentoonstellingen zijn werkingskosten verbonden zoals websitebeheer, administratie, redactie, permanentie, logistiek, promotie en infrastructuur. Het lidgeld dekt een gedeelte van deze kosten. Het grootste gedeelte wordt gedragen door YOC.

 

WIE MAG TENTOONSTELLEN?

Elke kunstenaar die aanvaard is, heeft recht op een toonkans in een groepstentoonstelling.

 

WAT IS HET NUT VAN INFO- EN FEEDBACKSESSIES?

Kunstenaars hebben niet altijd een objectieve terugkoppeling of een professionele hulplijn. Met de info- en feedbacksessies zal YOC kunstenaars ondersteunen en begeleiden.

 

WAT HEEFT DESSERS MET YOC TE MAKEN?

YOC is een persoonlijk project van Katrien Dessers. Met de oprichting van het platform wil ze een bijdrage leveren aan zichtbaarheid voor hedendaagse kunstenaars. YOC staat volledig los van de reguliere werking van galerie Dessers die enkel haar infrastructuur en netwerk ter beschikking stelt als professionele omkadering van YOC waardoor zichtbaarheid van bij de start gegarandeerd is.