Info- en feedbacksessies

YOC zal vanaf september 2020 een professioneel coachingprogramma aanbieden voor alle hedendaagse kunstenaars die belang hechten aan hun artistieke en professionele groei. Alle aspecten van je artistieke loopbaan worden bijgestuurd: de consistentie van je portfolio, de kracht van je werk (feedback & tips), je artistieke profilering en je prijszetting met als optie de redactie van een artist statement/ begeleidende tekst.

Indien je op de hoogte wenst gehouden te worden, graag een mailtje naar yoc@yoc.be zodat we je kunnen verwittigen wanneer het coachingprogramma van start gaat.