MENU

Info- en feedbacksessies

business-meeting-icon
SESSIE 1 – DE KRACHT VAN EEN CONSISTENTE PORTFOLIO Zet je als hedendaags kunstenaar een tijdsbeeld neer? Wat is het verschil tussen een thema en een onderwerp?  Wat is een motief? Drie belangrijke aspecten voor een consistente portfolio. Consistentie en authenticiteit zijn uitermate belangrijk in selectieprocedures. Daarnaast zijn feedback en reflectie belangrijk voor je artistieke groei. In deze sessie krijg je opbouwende feedback over je werk met als doel te duiden waar jouw sterkte ligt. Feedback is een belangrijke richtingaanwijzer om artistiek te groeien. Daarnaast is het leerrijk om te horen wat de sterkte is van de andere deelnemende kunstenaars. Wanneer je inzicht krijgt in de kracht van je werk en je thematiek, is dit een boost en een leidraad voor toekomstig werk.

Hoe zet je je als kunstenaar op de juiste manier in het blikveld? Hoe profileer je jezelf op een professionele manier en hoe belangrijk zijn de sociale media? Ondanks de explosie van zelfpromotie via internet en social media, zijn selecties voor tentoonstellingen belangrijk voor je profilering. Ze hebben niet alleen een logistieke functie, maar zijn bepalend voor je uitstraling, zichtbaarheid en de daaruit vloeiende verkoop. Naar wie richt je je? Hoe vrijwaar je je vrijheid en je artistieke groei als je samenwerkt? En hoe ziet zo’n samenwerking er dan uit? Wat met btw, facturatie, verzekeringen, commissielonen, consignaties en contracten? Tijdens deze infosessie krijg je meer duiding over de werking & selectieprocedure van galeries & andere actoren.

Je prijszetting is uitermate belangrijk. Niet alleen naar verkoop toe, maar ook naar verzekeringswaarde bij transport en tentoonstellingen. Welke prijs heeft een installatie? Fotografie? Een object? Is een een schilderij altijd duurder dan een tekening? De marktwaarde van beeldende kunst is afhankelijk van meerdere factoren en het is belangrijk om een prijszetting te hanteren waarin je niet vastloopt. In deze infosessie zal het werk van elke deelnemende kunstenaar een adviserende prijszetting toebedeeld krijgen, gestaafd door voorbeelden uit de praktijk.

SESSIE 1 – DE KRACHT VAN EEN CONSISTENTE PORTFOLIO Zet je als hedendaags kunstenaar een tijdsbeeld neer? Wat is het verschil tussen een thema en een onderwerp?  Wat is een motief? Drie belangrijke aspecten voor een consistente portfolio. Consistentie en authenticiteit zijn uitermate belangrijk in selectieprocedures. Daarnaast zijn feedback en reflectie belangrijk voor je artistieke groei. In deze sessie krijg je opbouwende feedback over je werk met als doel te duiden waar jouw sterkte ligt. Feedback is een belangrijke richtingaanwijzer om artistiek te groeien. Daarnaast is het leerrijk om te horen wat de sterkte is van de andere deelnemende kunstenaars. Wanneer je inzicht krijgt in de kracht van je werk en je thematiek, is dit een boost en een leidraad voor toekomstig werk.