MENU

5 X WORKSHOPS = DEELNAME AAN DE TENTOONSTELLING PALIMPSEST

YOC organiseert feedback- en infosessies waar je terecht kan met al je vragen en gelijkgestemde kunstenaars ontmoet. De sessies zijn toegankelijk voor alle kunstenaars die belang hechten aan hun artistieke en professionele groei en starten in januari 2022. Alle cursisten die deelnemen aan de workshops nemen gegarandeerd deel aan de tentoonstelling PALIMPSEST na het volgen van een traject dat bestaat uit 5 sessies van 3 uur. De workshops gaan door in Hasselt op zaterdag- of zondagvoormiddag naargelang je voorkeur. Het aantal kandidaten per workshop is beperkt.

Sessie1 – De kracht van je werk – hoe stel je een sterke, consistente portfolio samen.

Feedback en reflectie zijn belangrijk voor je artistieke groei. In deze sessie krijg je opbouwende feedback over je werk met als doel te duiden waar jouw sterkte ligt. Feedback is een belangrijke richtingaanwijzer om artistiek te groeien. Daarnaast is het leerrijk om te horen wat de sterkte is van de andere deelnemende kunstenaars. Wat is je thematiek, je onderwerp en gebruik je een motief? Als je dit weet, heb je een leidraad voor een sterke portfolio. Wanneer je inzicht krijgt in de kracht van je werk, is dit de fundering en een boost voor je artistieke groei en een leidraad voor je werk in de toekomst.

Sessie 2 – Het belang van een sterke tekst & artist statement 

Een artist statement of een begeleidende tekst heb je als kunstenaar altijd nodig. Voor een selectie, een aanvraag of om uitleg te geven over je werk. Als je je werk op de juiste manier verwoordt, laat je zien dat je een kunstenaar bent met een visie. Deze sessie verplicht je dan ook om na te denken wie je bent als kunstenaar, waar je voor staat en hoe je je werk met tekst kan optillen. Wat er in zo’n tekst wel en vooral niet moet staan, zal duidelijk zijn na deze sessie. Een goede tekst die alles omvat, kan jaren mee. Ook al evolueert je werk.

Sessie 3 – Het belang van de juiste prijszetting

Je prijszetting is uitermate belangrijk. Niet alleen naar verkoop toe, maar ook naar verzekeringswaarde bij transport en tentoonstellingen. Welke prijs heeft een installatie? Fotografie? Een object? De marktwaarde van beeldende kunst is afhankelijk van meerdere factoren en het is belangrijk om een prijszetting te hanteren waarin je niet vastloopt. In deze infosessie zal het werk van elke deelnemende kunstenaar een adviserende prijszetting toebedeeld krijgen, gestaafd door voorbeelden uit de praktijk

Sessie 4 – Samenwerkensverbanden met galeries & andere actoren

Naar welke galeries richt je je? Welke toonkans past bij jou als kunstenaar?  En hoe ziet zo’n samenwerking er dan uit? Wat met btw, facturatie, verzekeringen, commissielonen, consignaties en contracten? Tijdens deze infosessie krijg je meer duiding over de werking & selectieprocedure van galeries & andere actoren.

Sessie 5 – Profilering en jezelf promoten. Hoe doe je dat?

Hoe zet je je als kunstenaar op de juiste manier in het blikveld? Heb je een website nodig? Hoe profileer je jezelf op een professionele manier en hoe belangrijk zijn de sociale media? Ondanks de explosie van zelfpromotie via internet en social media, zijn selecties voor tentoonstellingen belangrijk voor je profilering. Ze hebben niet alleen een logistieke functie, maar zijn bepalend voor je geloofwaardigheid.

.

Docent : Katrien Dessers – zaakvoerder & eigenaar Galerie Dessers

Data

groep 1 workshop op zaterdag telkens van 10 tot 13 uur – max. 10 deelnemers

 • zaterdag 29 januari 2022
 • zaterdag 19 februari 2022
 • zaterdag 19 maart 2022
 • zaterdag 9 april 2022
 • zaterdag 15 mei 2022

groep 2 workshop op zondag telkens van 10 tot 13 uur – maximum 10 deelnemers

 • zondag 30 januari 2022
 • zondag 20 februari 2022
 • zondag 20 maart 2022
 • zondag 10 april 2022
 • zondag 16 mei 2022

 

Prijs voor de 5 sessies + deelname aan de tentoonstelling – €687

 • Als je als cursist de workshops volgt, neem je na je traject gegarandeerd deel aan de tentoonstelling PALIMPSEST
 • Je wordt opgenomen in de tentoonstellingscatalogus PALIMPSEST
 • Het traject bestaat uit 5 sessies van 3 uur met maximum 10 kunstenaars per groep. De workshops gaan door in de Nomad-ruimte van Galerie Dessers (station ligt op wandelafstand)
 • Na je traject krijg je een portfolio-pagina op yoc.today
 • De workshops gaan door in Hasselt op zaterdag- of zondagvoormiddag naargelang je voorkeur.
 • De workshops worden gezien als een traject. Je inschrijven voor één workshop is bijgevolg niet mogelijk.

 

Je deelname aan de tentoonstelling PALIMPSEST van 12 juni tot 3 juli is als cursist inbegrepen en gegarandeerd. Na je traject krijgt elke cursist een portfolio-pagina op yoc.today, gelijkaardig aan de portfolio-pagina’s op galeriedessers.be/portfolio/

DIEN JE AANVRAAG IN VOOR DEELNAME AAN DE WORKSHOPS